altRobots
/robotigs/icons/actuator.pngActuatoren
/robotigs/icons/printboards.pngAlgemeen
/robotigs/icons/chassis.pngChassis
/robotigs/icons/florigs.pngFlorigs
/robotigs/icons/interfacing.gifInterfacing
/robotigs/icons/microphone_icon.pngMuziek
/robotigs/icons/musicKey_icon.pngMuzikanten
/robotigs/icons/shield.pngSchildjes
/sys/icons/sensors.pngSensors
/robotigs/icons/languages.pngTalen
/robotigs/icons/battery.pngVoedingen
/sys/icons/microController.pngµControllers
altContact
LED verlichting"); echo ("  "); } ?>  "); /* echo (""); echo (" "); //Show pencil as button */ ?> alt  

Deze pagina is verouderd. Ga naar de vernieuwde pagina.

"); $counter = 0; $aantal = str_word_count($pict_list, 0, "0123456789"); $lijst = str_word_count($pict_list, 1, "0123456789"); while($counter < $aantal){ $pictkey = $lijst[$counter]; $qryy1 = ("SELECT * FROM illustrations WHERE ill_id = $pictkey ;"); $resulty1 = pg_query($con1, $qryy1); while($row = pg_fetch_array($resulty1)){ //Fields accesible by their name foreach( $row AS $key => $val ){ $$key = stripslashes( $val ); } } $image = ("/robotigs/documentatie/plaatjes/$ill_name"); $pictfull = str_replace('_small', '', $image); //Pictfull=biggest version $alt = ("Just wait till your 57...."); $txtname = get_txt($con1, 18, $koekje[2], $ill_id); //Robot illustrations subtitles echo (""); echo (''. $alt .'
'); $nummer = $counter + 1; $txtAfb = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3865); //Pic Afb if ($koekje[0]>0 and $koekje[3]>0){ //User is logged in and translates echo ("$txtAfb $nummer: "); echo ("$txtname"); echo ("
"); echo ("Ontkoppelen "); if ($counter==0){ echo ("Up "); }else{ echo ("Up "); } if ($nummer == $aantal){ echo ("Down"); }else{ echo ("Down"); } }else{ //Else of if Meaning the current useer is logged in echo ("$txtAfb $nummer: $txtname"); } echo ('

'); //End of this picture $counter++; //Prepair for next picture } echo (''); //All pictures are printed } //End of if there are 1 or more pictures to be printed ---------------------- ?>

We hebben meerdere pagina`s over LED`s
LED lampenAllerlei soorten LED verlichting, behalve groeiverlichting.
LED RGB gezamenlijke kathodeBasisuitleg, eigenlijk 3 enkelvoudige LEDjes ondergracht in 1 huisje.
LED groeiverlichtingKunstlicht dat de plantengroei bevordert.

 • Arduino kerst LED gadget
 • Dit is niet veel meer dan een opgevoerde Hello world voor een Arduino Uno. De standaard LED wordt vervangen door goedkope kitsch spullen met enkele LEDjes er in, die overal verkrijgbaar zijn voor weinig geld.
  • Aansluitingen
  • In plaats van 1 LED gebruik ik er 2 die ieder op een eigen PWM uitgang van de Arduino worden aangesloten. Hier hebben we mini-kerstboom met 10 LEDs en een lichtsnoer van 2 meter met 40 LEDs. Ze worden alle twee geleverd met een batterijhouder voor 2 penlite batterijen. Het boxje wordt er afgeknipt en dan kunnen ze rechtstreeks met de Arduino worden verbonden. Ieder met 1 aan de aarde en de andere pin met een PWM uitgang van de Arduino. De pionnen omgekeerd aansluiten zal niets kapot maken maar er zal niets gaan branden. De voeding van de Arduino kan worden aangesloten met een USB kabel en een telefoon lader van minimaal 2A.
  • Bediening
  • Zodra de voeding wordt aangesloten zullen de aangesloten LEDs 1 keer een halve seconde knipperen. Dat betekent dat programma 1 zal gaan starten. Programma 1 zal de LEDs gewoon aanschakelen, zonder verdere effecten. Om het volgende programma te selecteren kan of de reset knop worden ingedrukt of de voeding kort worden afgesloten. Als de gadget nu weer start zal hij 2 keer knipperen. Hij gaat vervolgens dus programma 2 afwerken. Iedere keer dat de voeding opnieuw wordt aangesloten of dat de reset knop wordt ingeduwd zal de gadget dus een volgend programma opstarten. In de sketch zijn er 4 verschillende lichtprogramma`s ingebouwd. Na het derde lichtprogramma verspringt de teller weer naar het eerste lichtprogramma.

 • Arduino LED modules
 • Als je het jezelf nog gemakkelijker wilt maken:
  • KY-011LED RG 2-color common groundalt
  • Deze module zou 2 kleuren moeten kunnen geven maar bij ons brandt hij slechts in een vaag soort oranje. Deze LED is 5mm.
  • LED buro buis
  • alt This LED tube is thought as desk illumination. It contains 50 LEDs and needs 24Vdc, 2 X 4W. This specific Led tube is not produced anymore.
  • KY-029 Yin Yi 2-color LED module 3mm
  • altKY-029 should both be 2-coloured LEDs but here it burns just in 1 colour. This one is 3mm and the lens is obscure. Note: This LED is 3 Vdc only.
  • RO-049 RBGB LED 6-pins
   alt RO-049 is an old school, tricolour LED. In those days the colour blue was relatively new and weak. To compensate for the weakness they mounted 1 extra blue LED in this housing. The 6 pins are organised in 2 rows of 3 pins, where the center is the common ground. So there are 2 ground pins. Then diagonal one blue pin on each side. And automatically red and green are also diagonal of each other. The Red and Green PWM output both have a 220 Ohm series resistor. But since we need a bit more current for the 2 blue LED`s (parallel) the are connected by a 100 Ohm resistor. You can test it with the RO-049 sketch.

 • LED schuurverlichting
 • Verlichting in de schuur zijn de aansluitdraden te licht voor de 120 Watt. Vervangen door zwaardere draden. Als voeding kan je een oude PC voeding gebruiken. Misschien vind je deze adapter gemakkelijk of deze adapter.


$val ){ $$key = stripslashes( $val ); } $jaar = substr($changeddate,0,4); $maand = substr($changeddate,5,2); $dag = substr($changeddate,8,2); $lastupdate = ("$jaar $maand $dag"); $prtsrttxt = get_txt($con1, 26, 1, $idsrtodd); $jaar = substr($createddate,0,4); $maand = substr($createddate,5,2); $dag = substr($createddate,8,2); $create_stamp = ("$dag $maand $jaar"); //GENERAL INFO FOR EVERY USER ************************************************** echo ("

"); echo (""); if ($codetext) { //Code like KY-026 or NA-41 echo (""); } //End of if ($codetext) $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3741); //Fieldname at screen if ($prijseurinclbtw > 0){ //Show price indication $prijs_formatted = number_format($prijseurinclbtw / 100, 2, ',', '.'); echo (""); echo (""); } //End of if ($prijseurinclbtw > 0) if ($sketchtext) { //Link to OWN SOFTWARE $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3738); //Fieldname at screen echo (""); } //End of if ($sketchtext) $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3744); //Fieldname at screen if ($pinouttext) { //Pinout echo (""); } $tmp = get_txt($con1, 9, 1, 3735); //Fieldname at screen $tmp2 = get_txt($con1, 26, 1, $row4[16]); //Group name in its language echo (""); if ($koekje[0]>0 and $koekje[3]>0){ //User is logged in and translates $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3918); //Fieldname at screen LANGUAGE if ($row4[26] == 1) {$imgname = "nederland.png";} if ($row4[26] == 2) {$imgname = "deutschland.png";} if ($row4[26] == 3) {$imgname = "uk.png";} if ($row4[26] == 4) {$imgname = "france.png";} echo (""); $tmp = get_txt($con1, 9, $row4[27], 3919); //Fieldname at screen $statuskey = get_status_key($con1, $status); $tmp2 = get_txt($con1, 61, $koekje[2], $statuskey); //Fieldname at screen echo (""); } $tmp = get_txt($con1, 9, 1, 3966); //Fieldname at screen echo (""); echo ("
"); //Header $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3923); //Fieldname at screen if ($koekje[3]=="1") { //If this user wants to translate then echo ("$tmp"); //If desired }else{ echo ("$tmp"); } //Else just show if no need to translate if ($koekje[0]>0 and $koekje[3]>0){ //User is logged in and translates echo (" (edit)"); } echo ("Algemene informatie test
"); $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3739); //Fieldname at screen if ($koekje[3]=="1") { //If this user wants to translate then echo ("$tmp"); //Class for colour }else{ //So you are not allowed to translate echo $tmp; //Show screenname of this field in user language } //End of If you want to translate this fieldname at screen echo (" "); if ($codelink) { echo ("$codetext"); }else{ echo ("$codetext"); } //End of if ($pinoutlink) echo ("
$tmp  "); if ($urlprijs){ echo ("€  $prijs_formatted"); }else{ echo ("€  $prijs_formatted"); } //End of if ($urlprijs > "") echo ("
$tmp  "); if ($sketchlink) { echo ("$sketchtext"); }else{ echo ("$sketchtext"); } //End of if ($sketchlink) echo ("
$tmp  "); if ($pinoutlink) { echo ("$pinouttext"); }else{ echo ("$pinouttext"); } //End of if ($pinoutlink) echo ("
$tmp  "); //MENU GROUP echo (""); echo ("$tmp2
$tmp"); echo ("flag.gif"); echo ("
$tmp  "); //STATUS echo ("$status $tmp2
$tmp  "); //LAST CHANGED $tmp = substr($changeddate, 0, 10); echo ("$tmp

"); return; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// function get_status_key($con, $num){ $qry = ("SELECT id FROM status WHERE nr = $num ;"); $result = pg_query($con, $qry); $row = pg_fetch_array($result); return ("$row[0]"); } 0 AND software.rstid = 2 AND tblsystext.lanid = $koekje[2] AND tblsystext.txlid = 19 ORDER BY sftname ASC , controller ASC ;"); $result = pg_query($con1, $qry2); if (pg_num_rows($result)>0) { //Only if at least 1 program exists echo ('

'); echo (""); while($col = pg_fetch_array($result)){ $col[0] = ("$col[0]"); echo (""); echo (""); echo (""); if ($koekje[0] > 0 and $koekje[3]>0){ //User is logged in and translates echo (""); } echo (''); } echo ('
"); //Header $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3922); //Fieldname at screen if ($koekje[3]=="1") { //If this user wants to translate then echo ("$tmp"); //If desired }else{ echo ("$tmp"); } //Else just show if no need to translate echo ("
$col[2]  $col[0]"); echo ("(Edit)
'); } ?> 0){ if ($header == 0) { echo ("

"); echo (""); $header++; } //End of if ($header == 0) echo (""); echo (""); } } if ($header > 0){ echo ("
"); //Header $tmp = get_txt($con1, 9, $koekje[2], 3879); //Fieldname at screen if ($koekje[3]=="1") { //If this user wants to translate then echo ("$tmp"); //If desired }else{ echo ("$tmp"); } //Else just show if no need to translate echo ("
$colbpp[2]"); //Show software van deze bot $qry=("SELECT software_basedir FROM farmbotversie WHERE id = $colbpp[0];"); $result = pg_query($con1, $qry); $col = pg_fetch_array ($result ,0); $dir1 = "/var/www/html/robotigs/software/$col[0]"; $arr1 = glob($dir1, GLOB_ONLYDIR); if (isset($arr1[0])){ $folder = $arr1[0]; $countertmp = 0; echo ("
  "); foreach (scandir($folder, 1) as $filename) { if ($filename<>"." AND $filename <>".."){ if ($countertmp == 0){ $countertmp++; } //End of if ($countertmp == 0) $tmp = "/"; $dir = substr($folder, 14) ."/"; $link = $tmp .$dir .$filename; $showname = substr($filename, 0 ,-4); echo ("
 • "); echo "$showname"; echo ("
 • "); } //End of if ($filename<>"." AND $filename <>".."){ } //End of foreach (scandir($folder, 1) as $filename) echo ("
   "); } //End of if (isset($arr1[0])) echo ("
"); } ?>
Warning: include(/var/www/html/robotigs/includes/wishlistperpart.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/robotigs/includes/parts_header.php on line 128

Warning: include(): Failed opening '/var/www/html/robotigs/includes/wishlistperpart.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/robotigs/includes/parts_header.php on line 128