"); echo (""); if (isset($stop)) { //User mobile close button, shows red STOP echo (""); echo (""); echo ("stop.gif"); echo (""); } if (isset($back)) { //Shows red blue arrow left sign, BACK echo (""); echo (""); echo ("stopback.png"); echo (""); } echo (""); //ALWAYS SHOW NAME if ($koekje[3]=="1") { //If this user wants to translate then echo ("$scrntit"); }else{ //So you dont want to translate echo $scrntit; //Header text } // End of if $koekje[3]=="1" meaning user will translate echo (""); //Goes always for window name if (isset($chart)){ //Open chart drawing echo (""); echo (""); echo ("chart-icon.png"); echo (""); } //End of isset($listdebt) if (isset($settings)) { //User mobile settings, gear picture echo (""); echo (""); echo (""); } if (isset($update)){ //Show update button = UPDATE RECORD echo (""); echo (""); } //End of if menu style is update if (isset($worksheet)) { //Button PROPASHEET echo (""); echo ("worksheet.png"); echo (""); } if (isset($buyerssheet)) { //Button BUYERSSHEET echo (""); echo ("worksheet.png"); echo (""); } if (isset($taxonomy)) { //Button TAXONOMY echo (""); echo ("taxonomy.jpg"); echo (""); } if (isset($contact)) { //User contact button echo (""); echo ("telephone_150.png"); echo (""); } if (isset($addrecord)){ //Show plus button, post_action(5) ADD RECORD echo (""); echo (""); echo ("add_record.png"); echo (""); } //End of if menu style is add if (isset($qrcodecnt)) { //Button print QRCODE container echo (""); echo ("QRcode.png"); echo (""); } if (isset($qrcodepro)) { //Button print QRCODE product echo (""); echo ("QRcode.png"); echo (""); } if (isset($picture)) { //Button take picture echo (""); echo ("QRcode.png"); echo (""); } if (isset($edit)){ //Show pencil button, post_action(11) RECORD EDIT echo (""); echo (""); echo ("edit_150.png"); echo (""); } //End of if menu is edit if (isset($editpers)){ //Show pencil button, RECORD EDIT //Must be an anchor since php cannot directly call another window. echo (""); echo (""); echo ("edit_150.png"); echo (""); } //End of if menu is edit if (isset($help_wdw)){ //But do not show the help button in edit mode HELP? echo (""); echo (""); echo ("help_icon.png"); echo (""); } //End of isset($help_wdw) if (isset($sett)){ //Open flora setting per crop per robot echo (""); echo (""); echo ("printer.png"); echo (""); } //End of isset($listdebt) if (isset($listdebt)){ //Prepair a window for A4 printout echo (""); echo (""); echo ("printer.png"); echo (""); } //End of isset($listdebt) if (isset($printer)){ if ($printer=="bankaccn"){ //Prepair a window for Bank accounts echo (""); echo (""); echo ("printer.png"); echo (""); } //End of if ($printer=="bankaccn") Prepair a window for Bank accounts if ($printer=="wish"){ //Print an orderlist echo (""); echo ("/robotigs/icons/printer.png"); echo (""); } //End of if ($printlist[3]=="wish") Print an orderlist } //End of isset($printer) if (isset($refr)) { //Refresh button echo (""); echo ("refresh.ico"); echo (""); } if (isset($empty)) { //Empty button for screen layout echo ("  "); echo (""); } //*** NOT YET IMPLEMENTED ****************************************************** echo (""); echo (""); //include ("/var/www/html/mobiel/buttons/thorium.php"); //Post data button //*** FROM HERE ON THE NORMAL USER SCREEN STARTS -------------------------------

Helptekst  help.gif 
 
Cookie-info  help.gif 
 

Dit zijn uw eigen favoriete instellingen. Ze worden opgeslagen in een cookie.

  • Helptekst
    Dit vakje kunt u aanvinken. Het bepaalt of u helpteksten krijgt te zien zoals deze helptekst.
    U kunt op door cookies uw persoonlijke instellingen onthouden, zonder dat u hoeft in te loggen. U hoeft daardoor dus ook geen password extra te onthouden.