CLISP
LISP is een programmeertaal die vaak wordt gebruikt voor kunstmatige intelligentie. Omdat LISP een oude taal is zijn er in de loop van de jaren vele varianten op ontwikkeld. Om deze varianten onder 1 dak te krijgen is Common LISP oftewel CLISP ontwikkeld. Om CLISP te installeren onder Ubuntu kan deze getting started worden gebruikt.

Alt-x slime (start slime in Emacs)
C-x C-s (Save buffer)
C-c C-z (return to REPL)


Gentle introduction

LISP kookboek

Objecten
Verzamelingen
Eigenschappen